FANDOM


Tyranno Infinity
ディノインフィニティ
TyrannoInfinity-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật ディノインフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Dinoinfiniti
 Tên Nhật (Dịch) Dino Infinity
 Tên Hàn 디노 인피니티
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 83235263
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.