FANDOM


Twin Twisters
ツインツイスター
TwinTwisters-SR04-EN-C-1E
 Tên Việt Cuồng Phong Song Đôi
 Tên Nhật ツインツイスター
 Tên Nhật (rōmaji) Tsuin Tsuisutā
 Tên Nhật (Dịch) Twin Twister
 Tên Hàn 트윈트위스터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 43898403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.