FANDOM


Twin Triangle Dragon
ツイン・トライアングル・ドラゴン
TwinTriangleDragon-CIBR-JP-SR
 Tên Việt Nhị Tam Long
 Tên Nhật ツイン・トライアングル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Tsuin Toraianguru Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Mã số 66015185
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.