FANDOM


Turbo Synchron
ターボ・シンクロン
300px-TurboSynchronDT02-EN-DNPR-DT
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 100/500
Mã số 67270095
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này tuyên bố tấn công, bạn có thể chuyển quái thú mục tiêu tấn công sang thế phòng thủ. Khi bạn nhận Thiệt hại Chiến đấu khi lá bài này tấn công, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ trên tay với ATK bằng hay thấp hơn Thiệt hại Chiến đấu bạn nhận.
English Description
When this card declares an attack, you can change the attack target to Defense Position. When you take Battle Damage while this card is attacking, you can Special Summon 1 monster from your hand with ATK equal to or less than the Battle Damage you took.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.