FANDOM


Tuning Magician
調(ちょう)(りつ)()(じゅつ)()
TuningMagician-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
調
ちょう
りつの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) 調
ちょう
りつ
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōritsu no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 54941203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.