FANDOM


True King of All Calamities
(しん)(りゅう)(おう)V.F.D.(ザ・ビースト)
TrueKingofAllCalamities-MACR-EN-SR-1E
 Tên Việt Chân Long Đế Thế Thánh Thú
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
おう
V.F.D.
ザ・ビースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
おう
V.F.D.
ザ・ビースト
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū'ō Za Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) True Dragon King, the Beast
 Tên Hàn 진룡황 V.F.D.(더 비스트)
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Wyrm / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 88581108
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.