True King Lithosagym, the Disaster
(しん)(りゅう)(おう)リトスアジム(ディザスター)
TrueKingLithosagymtheDisaster-RATE-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
おうリトスアジム
ディザスター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
おう
リトスアジムD
ディザスター
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūō Ritosuajimu Dizasutā
 Tên Nhật (Dịch) True Dragon King Lithosazim, the Disaster
 Tên Hàn 진룡황 리토스아지무D(디자스터)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2300
 Mã số 30539496
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Minor edit 

Add a summary of your edit Preview Show changes Publish History Create a new page Upload multiple images/files Edit Watch Recent changes My Tools Customize Shortcuts

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.