FANDOM


True King's Return
(しん)(りゅう)(おう)(ふっ)(かつ)
TrueKingsReturn-MACR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
おうの
ふっ
かつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
おう
の復
ふっ
かつ
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū'ō no Fukkatsu
 Tên Nhật (Dịch) True Dragon King's Return
 Tên Hàn 진룡황의 부활
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35125879
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.