FANDOMTristan, Knight of the Underworld
(めい)(かい)()()トリスタン
TristanKnightoftheUnderworld-PGL2-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
めい
かい
しトリスタン
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
かい
トリスタン
 Tên Nhật (rōmaji) Meikai Kishi Torisutan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 0
 Mã số 96163807
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.