FANDOM


Trigate Wizard
トライゲート・ウィザード
 Tên Việt Phủ Thủy Khảo Nghiệm
 Tên Nhật トライゲート・ウィザード
 Tên Nhật (rōmaji) Toraigēto Wizādo
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2200 / 3
 Mã số 32617464
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.