Trickstar Shakunage
トリックスター・シャクナージュ
 Tên Việt Xảo Tinh Shakunage
 Tên Nhật トリックスター・シャクナージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Shakunāju
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1900
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.