FANDOM


Trickstar Rhodode
トリックスター・シャクナージュ
TrickstarRhodode-FLOD-EN-SR-1E
 Tên Nhật トリックスター・シャクナージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Shakunāju
 Tên Nhật (Dịch) Trickstar Shakunage
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1900
 Mã số 59604521
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.