FANDOM


Trickstar Mandrake
トリックスター・マンドレイク
TrickstarMandrake-FLOD-EN-C-1E
 Tên Việt Xảo Tinh Mandrake
 Tên Nhật トリックスター・マンドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Mandoreiku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 22219822
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.