Trickstar Lycoris
トリックスター・マンジュシカ
TrickstarLycoris-MP18-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Xảo Tinh Lycorissica
 Tên Nhật トリックスター・マンジュシカ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Manjushika
 Tên Nhật (Dịch) Trickstar Lycorissica
 Tên Hàn 트릭스터 만쥬시카
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 35199656
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.