Trickstar Lilybell
トリックスター・リリーベル
TrickstarLilybell-COTD-JP-C.png
 Tên Việt Xảo Tinh LilyBell
 Tên Nhật トリックスター・リリーベル
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Rirīberu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 98700941
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.