FANDOM


Trickstar Holly Angel
トリックスター・ホーリーエンジェル
TrickstarHollyAngel-COTD-EN-1E-OP
 Tên Việt Xảo Minh Tinh Thánh Thiên Sứ
 Tên Nhật トリックスター・ホーリーエンジェル
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Hōrī Enjeru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Mã số 32448765
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.