FANDOM


Trickstar Foxywitch
トリックスター・フォクシーウィッチ
 Tên Việt Xảo Tinh Foxywitch
 Tên Nhật トリックスター・フォクシーウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Fokushīwicchi
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2200 / 3
 Mã số 86750474
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.