FANDOM


Trickstar Candina
トリックスター・キャンディナ
TrickstarCandina-COTD-JP-R
 Tên Nhật トリックスター・キャンディナ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Kyandina
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 400
 Mã số 61283655
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.