FANDOM


Trickstar Bloom
トリックスター・ブルム
TrickstarBloom-FLOD-JP-OP
 Tên Việt Xảo Tinh Bloom
 Tên Nhật トリックスター・ブルム
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Burumu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 100 / 1
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.