FANDOM


Trickstar Bella Madonna
トリックスター・ベラマドンナ
TrickstarBellaMadonna-FLOD-JP-OP
 Tên Việt Xảo Tinh Bella Madonna
 Tên Nhật トリックスター・ベラマドンナ
 Tên Nhật (rōmaji) Torikkusutā Beramadonna
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2800 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.