FANDOM


"Trickstar" là một archetype các quái thú nữ QUANG Loại-Fairy được dùng bởi Zaizen Aoi trong Yu-Gi-Oh! VRAINS, và ra mắt lần đầu ở OCG trong Code of the Duelist.

Tạo hình

Trickster (anime)

Blue Angel cùng "Trickstar Holly Angel", "Lilybell" và "Lycorissica trong anime.

Các quái thú "Trickstar" được dựa theo các idols Nhật và tên của các loài hoa.

Thành viên

Trickstar Nguyên gốc
Bloody Mary Hoa Hồng Geum
Lilybell Hoa Loa Kèn
Candina Hoa Thập Tự
Holly Angel Hoa Thục Quỳ
Lycorissica Hoa Bỉ Ngạn
Narkiss Hoa Thủy Tiên
Sweet Devil Hoa Quỷ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.