Triệu hồi Thứ Nguyên

Thanh thước đo Triệu hồi Thứ Nguyên được nạp thêm như thể hiện trên phim.
Thanh thước đo Triệu hồi Thứ Nguyên được nạp thêm như thể hiện trên phim.

Nhật (kanji)

次元召喚

Rōmaji

Jigen Shōkan

Tiếng Anh

Dimension Summon

Triệu hồi Thứ Nguyên là một phương thức Triệu hồi quái thú từ tay không cần Hi sinh hay trả chi phí, đặc trưng trong Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions.

Khác với việc Triệu hồi bình thường, loại triệu hồi này yêu cầu Duelist sử dụng "năng lượng tinh thần". Người sử dụng sẽ dùng "năng lượng tinh thần" để cố gắng nạp thêm ATKDEF cho quái thú của họ. Số lượng "năng lượng tinh thần" đặt vào bởi Duelist sẽ là kết quả cho ATK và DEF của quái thú, với số lượng tối đa nạp thêm bằng với ATK và DEF gốc của quái thú. Người chơi không nhận thiệt hại chiến đấu thông thường từ trận chiến liên quan đến quái thú được Triệu hồi Thứ Nguyên, nhưng sẽ nhận thiệt hại chiến đấu bằng với ATK hoặc DEF của chúng khi chúng bị hủy, tùy theo tư thế chiến đấu của chúng.[GC 1] Quái thú được trang bị với quái thú đã Triệu hồi Thứ Nguyên, hoặc quái thú mà đã dùng quái thú đã Triệu hồi Thứ Nguyên là Nguyên liệu cho việc Triệu hồi của chính nó, thì cũng được là quái thú đã Triệu hồi Thứ Nguyên cho việc tính toán thiệt hại.

Phương thức Triệu hồi Thứ Nguyên, sử dụng năng lượng tinh thần để triệu hồi Duel Monsters thì tương tự như cách Duels thời Ai Cập cổ đại từng thực hiện, sử dụng Ba của Duelist để Triệu hồi Ka.

Ghi chú

  1. Yugi kích hoạt "Dig of Destiny" sau khi nhận thiệt hại từ việc "Sentry Soldier of Stone" của cậu ta bị hủy.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.