FANDOM


Triệu hồi Thường ((しょう)(かん) Shōkan "Summon", đôi khi là (つう)(じょう)(しょう)(かん) Tsūjō Shōkan "Normal Summon") là cách phổ biến nhất để Triệu hồi quái thú. Nó chỉ được thực hiện tại Lượt Chính của bạn, khi không có Chuỗi nào được phát sinh. Cách thực hiện đó là đặt quái thú phù hợp từ tay bạn xuống Vùng Quái thú trên sân đấuThế Công mặt-ngửa, và tuyên bố: "Triệu hồi Thường" hay "Triệu hồi".

Việc Triệu hồi Thường chỉ có thể thực hiện 1 lần mỗi lượt, ngay cả khi việc đó bị vô hiệu bởi bài tương tự "Force Back". Khi đã dùng việc Triệu hồi Thường, tức là bạn đã mất 1 lần Úp Thường ở lượt đó, và ngược lại.

Nếu quái thú mà bạn muốn Triệu hồi Thường từ tay có Cấp sao từ 5 trở lên, bạn buộc phải Hi sinh (một số) quái thú mà bạn đang điều khiển, rồi sau đó là "Triệu hồi Hi sinh" cho quái thú đó. Với Cấp 5 và 6 sao, yêu cầu 1 Hi sinh, trong khi Cấp 7 sao trở lên thì yêu cầu 2 Hi sinh.

Bạn không thể Triệu hồi Thường các quái thú chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt (được ghi trong phần mô tả hiệu ứng). Bạn cũng không thể Triệu hồi Thường quái thú trong lượt của đối phương, trừ khi sử dụng bài tương tự "Ultimate Offering".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.