FANDOM


Triệu hồi Tích hợp

Intergration Summon
Triệu hồi Tích hợp trong anime.

Nhật (kanji)

(とう)(ごう)(しょう)(かん)

Rōmaji

Tōgō Shōkan

Tiếng Anh

Integration Summon

Triệu hồi Tích hợp là phương pháp triệu hồi đặc biệt hỗn hợp giữa các quái thú Dung hợp, Đồng bộ, Xyz, và Dao động từ Bộ bài Phụ. Đây là dạng triệu hồi đã được thực hiện đầu tiên bởi Zarc để triệu hồi Supreme King Dragon Zarc trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V.[1]

Nó không thực sự là một loại Triệu hồi đúng của riêng của nó, giống như Zarc chỉ đơn thuần là sử dụng hiệu ứng quái thú của "Astrograph Sorcerer".

Tài liệu tham khảo

  1. Yu-gi-oh! ARC-V tập 136: "Reign of the Supreme King Dragon"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.