Triệu hồi Liên kết

Cổng Triệu hồi Liên kết trong anime. Dấu Liên kết có thể được nhìn thấy quanh nó.
Cổng Triệu hồi Liên kết trong anime. Dấu Liên kết có thể được nhìn thấy quanh nó.

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

リンク(しょう)(かん)

Nhật (furigana)

リンクしょうかん

Nhật (kanji)

リンク召喚

Rōmaji

Rinku Shōkan

Bản dịch tiếng Nhật

Triệu hồi Liên kết

Tiếng Anh

Link Summon

Triệu hồi Liên kết là thực hiện Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Liên kết từ Bộ bài Phụ.

Cách thức Triệu hồi Liên kết

Trong Giai đoạn Chính 1 hoặc 2, người có lượt có thể Triệu hồi Liên kết một Quái thú Liên kết từ Bộ bài Phụ bằng cách tuyên bố hành động đầu tiên và sau đó chọn Quái thú Liên kết trong Bộ bài Phụ của họ mà họ có ý định Triệu hồi Liên kết. Tiếp sau đó, họ gửi các Nguyên liệu Liên kết cần thiết do họ điều khiển vào Mộ bài, mà được liệt kê trên Quái thú Liên kết cần gọi, sao cho cả hai điều kiện sau được đáp ứng. Một là, số lượng Nguyên liệu Liên kết gửi đi đáp ứng đủ số lượng Nguyên liệu Liên kết yêu cầu được liệt kê trên Quái thú Liên kết sắp được Triệu hồi Liên kết đó, và hai là, tổng số lượng quái thú khác-Quái thú Liên kết và tổng Số Liên kết của bất kỳ Quái thú Liên kết đã gửi đi chính xác trùng với Số Liên kết của Quái thú Liên kết đó. Ngay sau đó, Quái thú Liên kết được lấy từ Bộ bài Phụ và đặt lên sân trong Thế Công mặt-ngửa.

Các ví dụ

Ví dụ A

Ví dụ B

Trong anime

Trong anime, sử dụng các quái thú để thực hiện Triệu hồi Liên kết được biết là Thiết lập Dấu Liên kết.

Khi một Triệu hồi Liên kết được thực hiện, Bài thủ bắn ra một vụ nổ năng lượng thứ mà tạo ra một cánh cổng Liên kết trên trời, nơi mà Bài thủ và các quái thú của họ bay qua. Các Nguyên liệu Liên kết sau đó chuyển thành màu đỏ và các vệt năng lượng màu trắng đi vào các Dấu Liên kết thích hợp, chuyển chúng thành màu đỏ. Dấu Liên kết sau đó cho biết mạch của nó đã kết hợp. Cánh cổng sau đó phát sáng trắng, và năng lượng màu xanh hội tụ lại để hình thành quái thú và các Dấu Liên kết xung quanh nó. Quái thú và Bài thủ sau đó xuất hiện từ cổng Liên kết.

Không giống như các phương pháp triệu hồi trước đó trong anime. Bài thủ đọc điều kiện triệu hồi của Quái thú Liên kết trước khi gọi các quái thú mà họ đang sử dụng để triệu hồi nó.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.