FANDOM


Triệu hồi Lật mặt (Flip Summon) (反転召喚, Hanten Shōkan) là hành động người chơi lật quái thú của họ từ mặt-úp sang Thế Công mặt-ngửa trong Lượt Chính(Main Phase) của họ mà không dùng bất kỳ hiệu ứng nào.

Triệu hồi Lật mặt được xem là "lật quái thú từ mặt-úp sang mặt-ngửa". Tuy nhiên, khi có hiệu ứng "lật quái thú từ mặt-úp sang mặt-ngửa" thì nó không được xem là Triệu hồi Lật mặt.

Triệu hồi Lật mặt không được tính vào lần Triệu hồi Thường hoặc Úp quái thú. Bên cạnh đó, bạn không được quyền Triệu hồi Lật mặt quái thú trong lượt mà nó vừa được Triệu hồi, được Úp Thường, tuyên bố tấn công (ngay cả khi đòn tấn công bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ), hoặc khi mà tư thế chiến đấu của nó đã được thay đổi theo cách thủ công ở lượt đó.

Mỗi quái thú trên sân chỉ được duy nhất 1 lần Triệu hồi Lật mặt trong lượt (Nghĩa là khi đã dùng lần Triệu hồi Lật mặt đó rồi thì nếu quái thú đó được úp trở lại trong lượt đó, bạn không thể Triệu hồi Lật mặt nó lần nữa mà phải đợi lượt sau).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.