FANDOM


Triệu hồi Hi sinh (Tribute Summon) (Japanese: アドバンス(しょう)(かん) Adobansu Shōkan "Advance Summon"; Chinese: 升級召喚 Shēngjí Zhàohuàn "Advancement Summon") trong OCG, trước đó được gọi là "Sacrifice Summon") là một hình thức của việc Triệu hồi Thường các quái thú Cấp 5 sao trở lên bằng cách Hi sinh (một số) quái thú bạn đang điều khiển. Với Cấp 5 và 6 sao, yêu cầu 1 Hi sinh, trong khi Cấp 7 sao trở lên yêu cầu 2 Hi sinh.

Việc Hi sinh quái thú để Triệu hồi Hi sinh là để trả phí. Do đó, nếu việc Triệu hồi Hi sinh bị vô hiệu (vd như bởi "Solemn Warning", "Force Back"..), số quái thú đã Hi sinh không thể được trả lại sân đấu.

Một số lá bài có thể tránh được các quy tắc của việc Triệu hồi Hi sinh bởi hiệu ứng của chúng. Ví dụ như "Fog King" (Cấp 7 sao) có thể được Triệu hồi Hi sinh chỉ với 1 Hi sinh, hay là việc "Triệu hồi Thường không cần Hi sinh" trong hiệu ứng của một số quái thú. "Mausoleum of the Emperor" cũng cho phép bạn trả Điểm Gốc tương ứng thay cho việc Hi sinh quái thú, nhưng việc Triệu hồi Thường sau đó không được xem là Triệu hồi Hi sinh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.