Triệu hồi Dao động (Pendulum Summon) (ペンデュラム(しょう)(かん) ((ペンデュラム)(しょう)(かん) trong Mô tả của lá bài) Pendyuramu Shōkan) là 1 dạng Triệu hồi Đặc biệt được giới thiệu lần đầu trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. Triệu hồi Dao động sẽ giúp cho người chơi có thể Triệu hồi được một số lượng lớn quái thú, kể cả quái thú Cấp cao (high-Level).

Cách thức sử dụng

Một lần trong lượt, vào Lượt Chính (Main Phase), nếu người chơi có Quái thú Dao động (Pendulum Monster) trên cả 2 Vùng Dao động (Pendulum Zone), người đó có thể Triệu hồi Dao động một số quái thú bất kỳ từ tay và/hoặc một số Quái thú Dao động của họ từ Bộ bài Phụ (Extra Deck) mà chúng có Cấp sao nằm trong sự chênh lệch giữa Giới hạn Dao động (Pendulum Scale) màu lam của Quái thú Dao độngVùng Dao động bên trái và Giới hạn Dao động màu đỏ của Quái thú Dao độngVùng Dao động bên phải.

Quái thú Dao độngGiới hạn Dao động là 1 + Quái thú Dao động có Giới hạn Dao động là 8 = Quái thú Cấp 6 sao, Cấp 5 sao, Cấp 3 sao,v.v..

Ghi chú thêm

  • Triệu hồi Dao động là một dạng Triệu hồi Đặc biệt, và nó được xem là sự Tự-Triệu hồi Đặc biệt (Triệu hồi Đặc biệt không tạo Chuỗi (Chain) ).
  • Nếu việc Triệu hồi Dao động bị vô hiệu, ví dụ như bởi "Solemn Judgment", thì toàn bộ quái thú được Triệu hồi đó sẽ bị vô hiệu cùng một lúc.
  • Chỉ những quái thú có Cấp sao nằm trong sự chênh lệch giữa Giới hạn Dao động của 2 Quái thú Dao động đặt ở Vùng Dao động mới có thể được Triệu hồi Dao động, vì thế nếu cả 2 có cùng Giới hạn Dao động hoặc chỉ chênh lệch 1, thì bạn sẽ không thực hiện được việc Triệu hồi Dao động do không có Cấp sao nào tồn giữa chúng.
  • Mặc dù bạn có thể không thực hiện được việc Triệu hồi Dao động, nhưng bạn vẫn có thể nhận được Hiệu ứng Dao động của những Quái thú Dao động đặt ở Vùng Dao động.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.