FANDOM


Triệu hồi

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(しょう)(かん)

Nhật (furigana)

しょうかん

Nhật (kanji)

召喚

Rōmaji

Shōkan

Tiếng Anh

Summon

AHeroEmerges-BP02-EN-C-1E

Việc Triệu hồi ((しょう)(かん) Shōkan) là hành động đặt một quái thú lên một Vùng Quái thú. Nó có thể được tiến hành theo cách thủ công hoặc bởi hiệu ứng bài.

Quái thú luôn được Triệu hồi mặt-ngửa, trừ khi được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng như "Morphing Jar #2" mà ghi rõ là quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mặt-úp.

Các loại Triệu hồi

Dưới đây là một số loại Triệu hồi.

Triệu hồi Hi sinh là một dạng khác của Triệu hồi Thường, và cũng như Triệu hồi Dung hợp, Tế lễ, Đồng bộ, Xyz, Dao động là một dạng khác của Triệu hồi Đặc biệt.

Tên không chính thức cho các dạng Triệu hồi thức

Ngoài ra còn có các thuật ngữ khác nhắc đến cách Triệu hồi các quái thú, nhưng không chính thức trong TCG/OCG, và vì thế mà không bao giờ được đề cập trong nội dung lá bài. Những cái tên này xuất phát từ anime, manga và video games, hoặc từ bản ngữ của các người chơi.

Giới hạn Triệu hồi

Mỗi người chơi chỉ có thể tiến hành 1 lần Triệu hồi Thường/Úp và 1 lần Triệu hồi Dao động mỗi lượt (kể cả nếu việc Triệu hồi đó bị vô hiệu), ngoại trừ bởi hiệu ứng bài.

Không có hạn chế gì đối với Triệu hồi Lật mặt và Triệu hồi Đặc biệt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.