FANDOM


Treasure Cards ((ほう)(さつ) Hōsatsu) là một series các lá Bài PhépBẫyhiệu ứng cho phép người chơi được rút bài. Artworks của chúng thường mang đặc trưng với kho báu, lông vũ, hoặc 1 hay nhiều lá bài mà chỉ có mặt sau được hiển thị.

Tên tiếng Anh của chúng không có tính nhất quán, cho dù chúng thường chứa các cụm từ "Card(s) of/for/from".

Tuy là cùng về khía cạnh rút-bài tương tự, thì series này lại không có liên quan gì đến "Greed".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.