FANDOM


Treacherous Trap Hole
(こう)(かつ)()とし(あな)
TreacherousTrapHole-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
かつな
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
かつ
な落
とし穴
あな
 Tên Hàn 교활한 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99590524
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.