Trap Eater
トラップ・イーター
TrapEater-LC5D-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật トラップ・イーター
 Tên Nhật (rōmaji) Torappu Ītā
 Tên Hàn 트랩 이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 13821299
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.