FANDOM


Transmodify
トランスターン
Transmodify-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Chuyển Đổi
 Tên Nhật トランスターン
 Tên Nhật (rōmaji) Toransutān
 Tên Nhật (Dịch) Transturn
 Tên Hàn 트랜스턴
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05288597
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.