FANDOM


Trance Archfiend
トランス・デーモン
TranceArchfiend-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Quỷ Mê Hoặc
 Tên Nhật トランス・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Toransu Daemon
 Tên Nhật (Dịch) Trans Daemon
 Tên Hàn 트랜스 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 500
 Mã số 94283662
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.