Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Traditional Burst Breath
(せい)(とう)なるバーストブレス
TraditionalBurstBreath-RDJB01-JP-OP.png
 Tên Việt Hơi Thở Bộc Phá Trứ Danh
 Tên Nhật (Kana)
せい
とうなるバーストブレス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
とう
なるバーストブレス
 Tên Nhật (rōmaji) Seitōnaru Bāsuto Buresu
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement