FANDOM


Trackblack
トラックブラック
Trackblack-ST19-JP-OP
 Tên Việt Chim Tình Báo
 Tên Nhật トラックブラック
 Tên Nhật (rōmaji) Torakkuburakku
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Trái LM-TopLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.