FANDOM


Totem Bird
トーテムバード
TotemBird-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật トーテムバード
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1400
 Mã số 71068247
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.