FANDOM


Torque Tune Gear
トルクチューン・ギア
TorqueTuneGear-INOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Điều Khí Mômen
 Tên Nhật トルクチューン・ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Torukuchūn Gia
 Tên Hàn 토크튠 기어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Union / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 79538761
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.