FANDOM


Torpedo Fish
(ぎょ)(らい)(ぎょ)
TorpedoFish-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Thủy Ngư Lôi
 Tên Nhật (Kana)
ぎょ
らい
ぎょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぎょ
らい
ぎょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gyoraigyo
 Tên Hàn 어뢰어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 90337190
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.