FANDOM


Topologina Babee
  • Nhật: トポロジーナ・ベイビー
  • Romaji: Toporojīna Beibī
  • Việt: Liên Tử Ái Tử Phong
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Nếu đôi bên có cùng Điểm Gốc, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Topologina Babee" một lần trong lượt.
CÔNG / 100   THỦ / 100
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Topologina Babee If both players have the same LP, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use this effect of "Topologina Babee" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.