FANDOM


Toon Summoned Skull
トゥーン・デーモン
ToonSummonedSkull-SS01-EN-C-1E
 Tên Việt Triệu Hồi Quỷ Vương Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Toon Daemon
 Tên Hàn 툰 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 91842653
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.