Toon Mermaid
トゥーン・マーメイド
ToonMermaid-SS01-EN-C-1E.png
 Tên Việt Tiên Cá Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・マーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Māmeido
 Tên Hàn 툰 인어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 65458948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.