FANDOM


 
Dòng 3: Dòng 3:
   
 
{{CardTable2
 
{{CardTable2
  +
| vi_name = Tiên Cá Hoạt Hình
 
| zh_name = 卡通人魚
 
| zh_name = 卡通人魚
 
| hr_name = Crtana Sirena
 
| hr_name = Crtana Sirena
Dòng 12: Dòng 13:
 
| pt_name = Sereia Toon
 
| pt_name = Sereia Toon
 
| es_name = Sirena Toon
 
| es_name = Sirena Toon
| vi_name = Nàng tiên cá toon
 
 
| ja_name = トゥーン・マーメイド
 
| ja_name = トゥーン・マーメイド
 
| romaji_name = Tūn Māmeido
 
| romaji_name = Tūn Māmeido
Dòng 25: Dòng 25:
 
| passcode = 65458948
 
| passcode = 65458948
 
| effect_types = Summoning condition, Summoning condition, Summoning condition, Continuous, Continuous, Continuous, Continuous
 
| effect_types = Summoning condition, Summoning condition, Summoning condition, Continuous, Continuous, Continuous, Continuous
  +
| vilore = Không thể được [[Triệu hồi Thường]]/[[Úp]]. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ [[tay]] bạn) trong khi bạn [[điều khiển]] "[[Toon World]]". Không thể tấn công ở lượt nó được [[Triệu hồi Đặc biệt]]. Bạn phải [[trả]] 500 [[Điểm Gốc]] để [[tuyên bố]] tấn công bằng quái thú này. Nếu "[[Toon World]]" trên [[sân]] bị [[hủy]], tiêu diệt lá này. Có thể [[tấn công trực tiếp]] đối thủ, trừ khi họ điều khiển [[Quái thú Hoạt hình]], trong trường hợp này lá này phải chọn mục tiêu một Quái thú Hoạt hình cho đòn tấn công của nó.
 
| lore = Cannot be [[Normal Summon]]ed/[[Normal Set|Set]]. Cannot be [[Special Summon]]ed unless you [[control]] a [[face-up]] "[[Toon World]]". Must first be Special Summoned (from your [[hand]]) by [[Tribute|Tributing]] the same number of [[Monster Card|monster]]s needed for a [[Tribute Summon]] (normally 0). Cannot [[attack]] the [[turn]] it is Special Summoned. You must [[pay]] 500 [[LP]] to [[declare]] an attack with this monster. If "Toon World" on the [[field]] is [[destroy]]ed, destroy this card. This card can attack your opponent [[Direct attack|directly]], unless they control a [[Toon monster]]. If they do control one, this card must [[target]] a Toon monster for its attacks.
 
| lore = Cannot be [[Normal Summon]]ed/[[Normal Set|Set]]. Cannot be [[Special Summon]]ed unless you [[control]] a [[face-up]] "[[Toon World]]". Must first be Special Summoned (from your [[hand]]) by [[Tribute|Tributing]] the same number of [[Monster Card|monster]]s needed for a [[Tribute Summon]] (normally 0). Cannot [[attack]] the [[turn]] it is Special Summoned. You must [[pay]] 500 [[LP]] to [[declare]] an attack with this monster. If "Toon World" on the [[field]] is [[destroy]]ed, destroy this card. This card can attack your opponent [[Direct attack|directly]], unless they control a [[Toon monster]]. If they do control one, this card must [[target]] a Toon monster for its attacks.
 
| fr_lore = Ni Invocable Normalement ni Posable Normalement. Non Invocable Spécialement sauf si vous contrôlez "Monde des Toons" face recto. Doit d'abord être Invoquée Spécialement (depuis votre main) en Sacrifiant le même nombre de monstres que requis pour une Invocation Sacrifice (normalement 0). Ne peut pas attaquer le tour où elle est Invoquée Spécialement. Vous devez payer 500 LP pour déclarer une attaque avec ce monstre. Si "Monde des Toons" sur le Terrain est détruit, détruisez cette carte. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire, sauf s'il contrôle un monstre Toon. S'il en contrôle un, cette carte doit cibler un monstre Toon avec ses attaques.
 
| fr_lore = Ni Invocable Normalement ni Posable Normalement. Non Invocable Spécialement sauf si vous contrôlez "Monde des Toons" face recto. Doit d'abord être Invoquée Spécialement (depuis votre main) en Sacrifiant le même nombre de monstres que requis pour une Invocation Sacrifice (normalement 0). Ne peut pas attaquer le tour où elle est Invoquée Spécialement. Vous devez payer 500 LP pour déclarer une attaque avec ce monstre. Si "Monde des Toons" sur le Terrain est détruit, détruisez cette carte. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire, sauf s'il contrôle un monstre Toon. S'il en contrôle un, cette carte doit cibler un monstre Toon avec ses attaques.

Bản hiện tại lúc 02:35, ngày 19 tháng 1 năm 2020

Toon Mermaid
トゥーン・マーメイド
ToonMermaid-SS01-EN-C-1E
 Tên Việt Tiên Cá Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・マーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Māmeido
 Tên Hàn 툰 인어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 65458948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.