FANDOM


Toon Goblin Attack Force
トゥーン・ゴブリン(とつ)(げき)()(たい)
ToonGoblinAttackForce-LCYW-EN-R-UE
 Tên Việt Binh Đoàn Yêu Tinh Công Kích Hoạt Hình
 Tên Nhật (Kana) トゥーン・ゴブリン
とつ
げき
たい
 Tên Nhật (Chuẩn) トゥーン・ゴブリン突
とつ
げき
たい
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Goburin Totsugeki Butai
 Tên Hàn 툰 고블린의 돌격 부대
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Toon
 CÔNG / THỦ 2300 / 0
 Mã số 15270885
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.