FANDOM


Toon Gemini Elf
トゥーン・ヂェミナイ・エルフ
ToonGeminiElf-DPBC-EN-C-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Song Sinh Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・ヂェミナイ・エルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Jeminai Erufu
 Tên Hàn 툰쌍둥이자매엘프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 900
 Mã số 42386471
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.