FANDOM


Toon Defense
トゥーン・ディフェンス
ToonDefense-SS01-EN-C-1E
 Tên Việt Hoạt Hình Bảo Hộ
 Tên Nhật トゥーン・ディフェンス
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Difensu
 Tên Hàn 툰 디펜스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 43509019
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.