FANDOM


Toon Dark Magician Girl
トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール
ToonDarkMagicianGirl-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Nữ Hắc Ma Thuật Sư Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Burakku Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Toon Black Magician Girl
 Tên Hàn 툰 블랙 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1700
 Mã số 90960358
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.