FANDOM


Toon Cyber Dragon
トゥーン・サイバー・ドラゴン
ToonCyberDragon-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật トゥーン・サイバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Saibā Doragon
 Tên Hàn 툰사이버드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Toon / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 83629030
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.