FANDOM


Toon Cannon Soldier
トゥーン・キャノン・ソルジャー
ToonCannonSoldier-LCYW-EN-R-1E
 Tên Việt Chiến Sĩ Thần Công Hoạt Hình
 Tên Nhật トゥーン・キャノン・ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Tūn Kyanon Sorujā
 Tên Hàn 툰 캐논 솔저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Toon
 CÔNG / THỦ 1400 / 1300
 Mã số 79875176
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.