Token Stampede
(ぼう)(そう)(とう)(くん)
TokenStampede-LED7-EN-C-1E.png
 Tên Việt Thế Thân Tháo Chạy
 Tên Nhật (Kana)
ぼう
そう
とう
くん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
そう
とう
くん
 Tên Nhật (rōmaji) Bōsō Tōkun
 Tên Hàn 폭주투군
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 14342283
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.